Om ForretningsNettverket

Hvem og hva er ForretningsNettverket

Vårt salgsmål er at du skal nå ditt, det er vår lovnad til medlemmene i ForretningsNettverket og noe som vi jobber for hele tiden.
Forutsetningen for å lykkes med dette målet, starter med å planlegge for akkurat det. Nemlig at du som medlem skal nå ditt salgsmål!

ForretningsNettverket arrangerer frokostmøter, møtebørser og sosiale samlinger for bedrifter i Oslo og Viken. Vi er opptatt av å bygge nettverk for deg og at du skal treffe nye bedrifter på våre møteplasser. Vi liker å si at vårt salgsmål er at du skal nå ditt! Hovedmålet med ForretningsNettverket er med andre ord at hver enkelt bedrift skal øke sin omsetning.

Vi jobber også etter mottoet at det er business nok til alle, og vi har ingen begrensninger eller vanntette skott mot andre nettverk, bedrifter eller organisasjoner. Denne positive innstillingen har resultert i at vi nå har over 500 bedrifter fra de ulike nettverkene inne i vårt konsept.

“Vårt salgsmål er at du skal nå ditt”

Metodikken vi følger i ForretningsNettverket

1. Salgsmål og forpliktelse til medlemmene:

 • Målet er at medlemmene skal nå sine salgsmål.
 • Forpliktelse til å arbeide kontinuerlig for å oppfylle dette løftet.

 

2. Bakgrunn og utgangspunkt:

 • ForretningsNettverket stammer fra samme konsern som kursleverandøren ikt-huset as.
 • Ved overtagelse av konseptet i 2021 ble det identifisert behov for en ny strategi og metodikk.

3. Problemanalyse:

 • Identifiserte problemer inkluderer repetitiv agenda på møtene, begrenset nettverksutvidelse, lav omsetning og energifall.
 • Behov for utvikling og planlegging for å øke aktivitet og omsetning.

4. Planlegging og inspirasjon fra undervisning:

 • Inspirert av pedagogiske metoder, innser behovet for strukturert planlegging for å oppnå målene.
 • Ikke ta for gitt at læring og aktivitet oppstår spontant, krever bevisst planlegging og engasjement.

5. Endringsbehov og tiltak:

 • Møter struktureres for å oppmuntre til engasjement, interaktivitet og gjensidig læring.
 • Økt rullering av bedrifter og samarbeid med flere nettverk for å diversifisere og styrke tilknytningen.
 • Fokus på regional tilstedeværelse og minimalt tidsforbruk for medlemmene.
 • Etablering og utruling av nye grupper med strategisk plassering for å utnytte synergier på tvers av gruppene.

ForretningsNettverket ønsker at frokostmøtene skal være effektive, og at du som medlem ikke bruker unødvendig tid på nettverksmøter som går utover det daglige arbeidet i bedriften. Møtene arrangeres derfor kun én gang per måned på hvert sted (Oslo og Moss) fra kl. 0700 til kl. 0900.

Tilgang til frokostmøter i Oslo, Moss og Follo hvor du månedlig møter medlemmer   og gjestebedrifter fra regionen. Dette er bedrifter som alle vil jobbe for flere forretningsmuligheter for deg og medlemmene i ForretningsNettverket.

Matching mot bedrifter som oppfyller ønsket kundeprofil gjennom ForretningsNettverkets medlemssystem.

Invitasjoner til ulike sosiale samlinger og arrangementer, hvor vi skaper de gode møteplassene for våre medlemmer og partnere. 

ForretningsNettverket arrangerer jevnlige frokostmøter for bedrifter, noe som gjør det enkelt for å knytte bedriftsnettverk. Gjennom anbefalinger, samarbeid mellom bedrifter og kontakter kan du oppdage leads og nye muligheter.

Frokostmøtene holdes klokken 07:00 – 09:00.

Prøv oss gratis!
Bli med som gjest på frokostmøte.