Kontakt

Kontaktinformasjon til ForretningsNettverket.

Spørsmål sendes til post@forretningsnettverket.no

Postadresse: ForretningsNettverket, Klaus Egges vei 47, 1410 Kolbotn

Administrativ leder:

Christian Lie, epost: christian@medon.no, Tlf: 930 35 270, LinkedIN-profil

Kasserer

Hans Petter Urkedal, hpu@bdo.no, Tlf.: 404 12 624, LinkedIN-profil

Styret

Per Aakvaag, pta@hrmgroup.no, Tlf.: 908 56 502, LinkedIN-profil
Jan Erik Aale, janeaale@online.no, Tlf.:915 54 094, LinkedIN-profil
Thomas Gjesting, thomas@ikt-huset.no, Tlf.: 930 45 588, LinkedIN-profil
Christian Lie, epost: christian@medon.no, Tlf: 930 35 270, LinkedIN-profil

Møteledere

Tore Flaatrud, flaatrud@lov1.no, Tlf.:907 92 433, LinkedIN-profil
Per Aakvaag, pta@hrmgroup.no, Tlf.: 908 56 502, LinkedIN-profil
Jan Erik Aale, janeaale@online.no, Tlf.:915 54 094, LinkedIN-profil
Thomas Gjesting, thomas@ikt-huset.no, Tlf.: 930 45 588, LinkedIN-profilReferater etter møter:

Ellen Gjerde Resq, eg@simoptima.no - tel: 911 05 952

Lasse Bakke, Caravelle Tours, lasse@caravelle-tours.no, 907 54 361

Vara: Inger Lise Welhaven, Welhaven AS, lise@welhaven.no, 91118652


Oppfølging av møteledere og agenda:

Per Aakvaag, Hrm Group, pta@hrmgroup.no, 90856502

Per Arne Bjørnstad, Nav Arkitekter, per@nav.as, 91761340


Planleggingsgruppen - innhold, tema, utdanning, sosiale events og faglige events:

Stian Johansen, Desimal, stian@desimal.no, 957 82 114

Ola Høva, Studio Fysio AS, ola.n.hova@gmail.com, 99442931


Hovedpresentasjoner:

Petter Herud, Alternativ Data, petter@ad.no, 92420990

Jan Erik Aale, SPI, janeaale@online.no, 91554094


Økonomi:

Purringer og inngående faktura: Hanna Sedal, Soulutions AS, hanna.sedal@acona.com, 930 54 254

Faktura, utgående: Christian Lie, Medon, christian@medon.no, 93035270


Rapportere til hotellet (kopi til økonomi):
Sven Otto Rømcke, sven.otto@sokr.no, 48100000

Øyvind Witt, Telelink, telelink@online.no, 90501067


Faglig ansvar:

Tore Holmstrøm, No Access AS, tore@no-access.no, 94821733

Per Aakvaag (vara)


Medlemssøknader:

Raymond Værnes, Brocon Cash Management, raymond@solvent.no, 40413080

Karsten A. Fredriksen, Radonkjeden, kaf@radonkjeden.no, 92022024 (Vara)


Rekruttering (rekrutteringsdager):

Thomas Jesting, IKT Huset., thomas@ikt-huset.no, 930 45 588

Hanne Paulsen Ødegård, Con Moto, hanne@conmoto.no, 95961599


Sosiale aktiviteter:

Hanne Paulsen Ødegård, Con Moto, hanne@conmoto.no, 95961599


Medlemsansvar (oppfølging av tilstedeværelse og resultater):

Sven Otto Rømcke, sven.otto@sokr.no, 481 00000

Hanne Paulsen Ødegård, Con Moto, hanne@conmoto.no, 95961599

Geir Flydal, Østlandet Finans og forsikring AS, geir@ostlandetforsikring.no, 92486980


Markedsføring:

Sosiale medier: Vibeke Olss, Olss Begeistring, vibeke@olss.no, 91874655

Nettside og digital markedsføring i øvrig: Christian Lie, Medon, christian@medon.no, 93035270

Markedsmateriell, navneskilt og visittkort: Anders Gjervan, Oslo Flaggfabrikk, anders.gjervan@flagg.no, 48455054


Markedsgruppen i øvrig:

Ola Høva, Studio Fysio AS, ola.n.hova@gmail.com, 99442931

Rollup og utstyr:

Sven Otto Rømcke, Geir Flydal

Sammensetting av grupper:

Møteleder styrer dette foreløpig.