Være gjest i Forretningsnettverket

Registrér deg som gjest til neste møte.

Har du lyst til å bli med som gjest i ForretningsNettverket?

Vi er en gruppe bedrifter som møtes én gang i måneden for å hjelpe hverandre med business. Som gjest på møtet, vil du treffe forskjellige SMB-bedrifter som er både selgere og kjøpere.  Fyll ut skjema under og få invitasjon til neste møte.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen!

  


Hva foregår på et møte?

Vi starter med å spise en meget god frokost mens vi snakker fritt med andre medlemmer og gjester.


Medlemmer og gjester ønskes velkommen. Gjester blir introdusert for gruppen slik at alle får vite hvilket firma som er på besøk. Deretter gjennomføres én av to møteformer: 


Plenumsmøte, der du presenterer deg, et produkt og en ønsket lead på 1–3 minutter. 


Gruppemøte, der du presenterer det samme, men i en mindre gruppe og får mellom 5 og 10 minutter til disposisjon. 


Vi har annethvert møte med disse møteformene. Dette for å få mer innsikt i hva som presenteres og for lettere å kunne gi leads til hverandre. 


Møtene kan også inneholde foredrag eller annen aktivitet om det er noe spesielt som er av interesse for gruppen.  


Det legges opp til mye mingling mellom aktivitetene slik at det skal være mulig å få snakket med medlemmer og gjester litt ekstra. Det er som oftest gjennom den gode, uformelle samtalen at ny forretning skapes. 


Vi har også en liten loddtrekking på slutten av møtene der du har muligheten til å vinne en fin premie. Visittkortet ditt fungerer som lodd. 

 

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd