Sven Otto Rømcke

Sven Otto Rømcke

Mitt arbeid som kommunikasjonsrådgiver tar i stor grad utgangspunkt i virksomheters behov for å påvirke rammebetingelser gjennom synlighet i mediene. Jeg har langvarige samarbeid med mine oppdragsgivere og blir ofte trukket inn i annen kommunikasjon med oppdragsgiverens målgrupper.

Jeg har arbeidet for mange bransjer. Det har blant annet vært et sterkt innslag av kommunikasjon for kultur og kulturformidling. Oppdragsgiverne bruker meg mye som forfatter av kronikker og artikler.


Kontaktperson: Sven Otto Rømcke

Nettside: sokr.no

Epost: sven.otto@sokr.no

Mobil: 48100000