Sim Optima AS

Sim Optima AS

Beredskap - Krise

«Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.» (Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

Hvordan kan du minimalisere konsekvensene for bedriften, for medarbeiderne og for deg hvis en kritisk hendelse skulle inntreffe?

Vi bidrar i utviklingen av planer og prosedyrer tilpasset din bedrift og er din diskusjonspartner i organiseringen av beredskapen.

Men – som med alle planer, de har ingen stor verdi når de ligger i skuffen – det er spesielt viktig at en beredskapsplan øves på regelmessig og at hver enkelt vet «sin plass», sin rolle og sine oppgaver hvis en beredskapssituasjon skulle inntreffe.

Vi utarbeider opplæring og gjennomfører trening som sikrer kunnskap, mestring og handlingskompetanse. Dette bidrar til at dere håndterer en uønsket/kritisk hendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte slik at bedriften kommer raskest mulig tilbake til normal drift.

Mobil: 911 05 952

Epost: eg@simoptima.no

www.simoptima.no

Adr.: c/o Acona, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo