Ikt-huset AS

Ikt-huset AS

ikt-huset er et ledende kurssenter som har spesialisert seg på basis opplæring for voksne innen data. Vi er lokalisert i Jerikoveien 26 i Oslo der vi har 12 kursrom hvor vi i hovedsak gjennomfører kurs for NAV. Ikt-huset har ca 15 ansatte instruktører med lang fagutdanning i tillegg til voksenpedagogisk utdanning.

Ikt-huset har gjennom samarbeidet med Vox og BKA programmet jobbet med flere store bedrifter med bedriftskurs. ikt-huset gjennomfører hele søkeprosessen på bakgrunn av innspill og behovsønsker fra søkebedriftene. Deretter skreddersys et kursopplegg som er tilpasset rammene for BKA prosjektet, ledelsens mål og ønsker for opplæringen, arbeidsoppgaver og kompetanse nivå.

Ikt-husets siste satsningsområde er GameIT. Dette er et spillbasert undervisning for unge voksen mellom 18 og 30 år i fagene arbeidslivskunnskap, norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk. Kurset er er lagt opp på en fremtidsrettet, fengende og actionfylt måte, og er utarbeidet for å nå elever som ikke har passet inn i den tradisjonelle skolehverdagen. Metodikken baserer seg på at motivasjon og engasjement gir et godt læringsmiljø, og ønsket er å gi unge voksne en arena de føler seg hjemme i og som bryter med den tradisjonelle klasseromsfølelsen.

Ikt-huset åpnet høsten 2015 en avdeling i Bergen. Fom våren 2016 er vi bla igang med BKA kurs til 17 ledende bedrifter i Bergensområdet.

Kontaktperson: Thomas Jesting

Nettside: ikt-huset.no

Epost: thomas@ikt-huset.no

Mobil: 930 45 588