Digitall as

Digitall as

Et regnskapskontor som er helt papirløst og har som motto: ETT TALL, ETT STED, EN GANG

Vi vil kjennetegnes ved;

 • Jobber kun webbaserte og/eller via håndholdt programvare
 • høy servicegrad
 • høy kunnskap om alle våre anbefalte løsninger
 • mye rådgivning uten å ha regnskapsførerrollen
 • ungdommelig miljø
 • latter og gøy på jobben

Hvorfor:

Vi har kunnskap om å drive de fleste typer forretning og kunnskapsrike i det å se helhet og samtidig kunne se og forstå detaljene

Vi mener noe med å gjøre våre kunder bedre - alt fra å tenke effektive prosesser/rutiner til hvordan våre løsninger/metoder støtter dette – mao. vi tilbyr god og forståelig prosessanalyse

Vi har rådgivningskunnskap enten selv eller via partnere innenfor områdene; salg, innkjøp, logistikk (både tjenester og produkter), drift, prosjekter, lønn, selskapsstiftelse/-avvikling mv.

Vi vil antagelig ligge svært langt fremme i å ta i bruk nye enda mer effektive løsninger

Hvordan:

Ved hjelp av digiTALL'e tjenester skaper vi økt målbarhet hos våre kunder slik at de blir enda bedre på å tjene penger og selve regnskapet blir grunnlaget for å dokumentere fremgangen

Vi tilbyr alle våre løsninger via weblesere.

All rapportering skjer via web eller håndholdte løsninger

Dashbord løsninger er under planlegging & utvikling


Hvem (antagelig 2-3 til i løpet av 2017):

 • Simen
 • Roar
 • Endre
 • Morten
 • Henrik

Hvilke web-løsninger bruker vi ?

 • 24SevenOffice
 • Nettlønn
 • Traveltext (reiseregning)
 • Autogear (automatisk kjørebok)
 • PCKasse (via partner)
 • BizView24 (rapportløsning)