Bli medlem

For å være medlem i Forretningsnettverket kreves det jevnt oppmøte. Vi har ca 11 møter i 2019. Du må stille på minst 70 % av møtene for å kvalifisere som medlem. Det vil si 8 møter.

Selv om nettverket er non-profit så innkreves det p. t. kr. 2.500,- per år til drift + frokost 11 x 220,- forhåndsbetales, kr.2420,-.

For å bli medlem kan du søke her.

Styret vil behandle din søknad. Vi ser på konkurransesituasjon i gruppen, hva søker har å bidra med i nettverket og evt en referansesjekk.