Bli medlem

For å være medlem i Forretningsnettverket kreves det jevnt oppmøte. Vi har ca 11 møter i 2015. Du må stille på minst 70 % av møtene for å kvalifisere som medlem. Det vil si 8 møter.

Selv om nettverket er non-profit så innkreves det p. t. kr. 1.000,- per år til drift + frokost 11 x 170,- forhåndsbetales, kr.1.870,-. Totalt kr. 2.870,- per år.

For å bli medlem kan du søke her.

Styret vil behandle din søknad. Vi ser på konkurransesituasjon i gruppen, hva søker har å bidra med i nettverket og evt en referansesjekk.